ΔΟΜΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

Το SIP είναι μια εξαιρετική εναλλακτική δομική επιλογή, παγκοσμίως αποδεκτή από τους οικοδομικούς κανονισμούς και τους φορείς του κλάδου. Τα SIP μας έχουν περάσει επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες πρότυπες δοκιμές. Η GREEN PANEL παράγει τα “OZONE PANEL” για την αγορά της Αυστραλίας.