Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στο Clinceni, Ilfov, 5 km έξω από το Βουκουρέστι

Το εργοστάσιό μας παράγει τον άκαμπτο αφρώδη πυρήνα PIR (πολυισοκυανουρικό παράγωγο) ο οποίος ενώνεται με διάφορα υλικά όπως φύλλα OSB, φύλλα MGO (μαγνησία) και γυψοσανίδες . Η ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής είναι περίπου με 1200 τ.μ. πάνελ.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε είναι τελευταίας γενιάς, ενώ τα προϊόντα συμμορφώνονται με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
Τα SIP μας κατασκευάζονται σε εργοστασιακά ελεγχόμενες συνθήκες και είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε τύπο σπιτιού ή κτιρίου. Διατίθενται σε διάφορα πάχη ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες των διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών και έργων.