Τα Πάνελ DIP μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαχωριστικοί τοίχοι – χωρίζουν χώρους μέσα στο κτίριο (μη φέροντες τοίχοι).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ DIP

Τα πάνελ είναι κατάλληλα τόσο για υφιστάμενες όσο και για νέες κατασκευές:

  • Ιδιωτικές κατοικίες ή διαμερίσματα
  • Χώροι γραφείων
  • Νοσοκομεία
  • Σχολεία
  • Χώροι αποθηκών
  • Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας (κλαμπ, κλπ.)