Τα πάνελ EVOTHERM μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε:

  • Κτίρια κατοικιών
  • Εμπορικά κτίρια
  • Βιομηχανικά κτίρια
  • Δημόσια κτίρια
  • Ξενοδοχεία

Τα πάνελ EVOTHERM κατασκευάζονται και παραδίδονται στα επιθυμητά σχήματα.

Τα πάνελ τοποθετούνται στην εξωτερική επιφάνεια οποιουδήποτε τύπου κτιρίου απλά και μόνο εφαρμόζοντας τα μπουλόνια στήριξης στην ενδεδειγμένη βάση στήριξης (τοίχος, πλαίσιο, κλπ.).

Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το EVOTHERM – είναι απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό!