Υποβάλλετε το αίτημά σας και πείτε μας τις προθέσεις σας

Φέρτε μας τα αρχιτεκτονικά σας σχέδια ή επιλέξτε από τα ΣΠΙΤΙΑ ή τα ΣΠΙΤΙΑ MODULAR

Θα πάρετε μια κατά προσέγγιση εκτίμηση κόστους

Αν το εκτιμώμενο κόστος είναι εντός του προϋπολογισμού σας, θα περάσουμε στο επόμενο βήμα.

Προσύμφωνο

Θα σας παράσχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ολοκλήρωση και έγκριση της δομοστατικής μελέτης
  • Λεπτομερή Κατασκευαστικά Σχέδια
  • Κατάσταση ποσοτήτων των υλικών που θα παραδοθούν
  • Κατάρτιση του συμβολαίου Πώλησης και Αγοράς μαζί με Κατάσταση Εκτιμώμενου Κόστους / Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης / Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Αν αποφασίσετε να προχωρήσετε, το κόστος θα συμπεριληφθεί στο συνολικό συμφωνημένο τίμημα του έργου. Αν αποφασίσετε να αναβάλλετε το έργο, θα χρεωθείτε μόνο αυτό το κόστος. Οποτεδήποτε αποφασίσετε να επανέλθετε, το κόστος αυτό θα αφαιρεθεί από το τελικό συμφωνημένο τίμημα του έργου.

Τελικό συμβόλαιο

  • Υποχρεώσεις
  • Χρονοδιάγραμμα
  • Λοιποί όροι