Τα πάνελ SIP μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε:

 • Κτίρια κατοικιών
 • Εμπορικά κτίρια
 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Κτίρια ειδικών χρήσεων: Ξενοδοχεία, Σχολεία, Νοσοκομεία, Εκκλησίες, κλπ.
 • Επεκτάσεις υφιστάμενων κτιρίων – οριζοντίως και καθέτως

Τα SIP είναι κατάλληλα για ΚΑΘΕ τύπο γεωγραφικής περιοχής:

 • Ορεινή
 • Λοφώδης
 • Πεδινή

Κτίρια κατοικιών

Το SIP προσφέρει τις βέλτιστες δυνατές κατασκευαστικές τεχνικές για ένα καινούριο σπίτι. Παρέχοντας μια τέλεια μονωμένη δομή, με χαμηλούς λογαριασμούς ενέργειας, τροποποιήσιμους χώρους δωματίων, σύντομο και προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα κατασκευής, η τεχνολογία SIP ικανοποιεί ακόμη και τα πιο αυστηρά πρότυπα και είναι επίσημα αναγνωρισμένη από όλους τους φορείς του κλάδου.

Εμπορικά / Βιομηχανικά κτίρια

 • Ευέλικτος σχεδιασμός – οποιαδήποτε τροποποίηση μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα (οι υφιστάμενοι χώροι μπορούν να χωριστούν ή να διευρυνθούν ανάλογα με τις ανάγκες)
 • Ταχεία μέθοδος κατασκευής – γρήγορη εκτέλεση
 • Οικονομικά αποδοτική λύση

Κτίρια Ειδικών Χρήσεων – Δημόσιος Τομέας

Ο Δημόσιος Τομέας, αναζητώντας χαμηλές τιμές συντελεστή U και χαμηλές δαπάνες μακροπρόθεσμης λειτουργίας, διασφαλίζει ότι τα κτίρια που αναθέτει να κατασκευαστούν όχι μόνο προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη λύση αλλά την βέλτιστη πρακτική της βιομηχανίας από πλευράς περιβαλλοντικής και εταιρικής-κοινωνικής ευθύνης.