Προωθούμε μια νέα αντίληψη στις κατασκευές και παρέχουμε ένα εναλλακτικό σύστημα δόμησης.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ολοκληρωμένο σύστημα δόμησης:

  • Κατασκευαστικά υλικά: πλήρες Σύστημα Φέροντος ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ Πάνελ
  • Σχεδιαστική υποστήριξη
  • Τεχνική υποστήριξη επί του έργου
  • Κατασκευή επί τόπου: όλα τα στάδια μέχρι και με το κλειδί στο χέρι (απαραίτητη βάση χυτού σκυροδέματος)
  • Εκπαίδευση στην κατασκευαστική μέθοδο

Τα προϊόντα μας προορίζονται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κάθε πελάτη, από τον ιδιώτη που κτίζει μέχρι τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και τους δημόσιους οργανισμούς.

Το πρωταρχικό ενδιαφέρον της Εταιρίας μας είναι η προώθηση προσχεδιασμένων/ προκατασκευασμένων λύσεων για την κατασκευή κτιρίων, καθώς και η αποτελεσματική θερμομόνωση κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί με χρήση παραδοσιακών μεθόδων δόμησης.

Η Εταιρία μας είναι μέλος του Ομίλου GreenPanel Systems LTD

An accomplished team of experienced professionals, with a good reputation for high quality developments.