Ο όρος παθητικό σπίτι αναφέρεται σε ένα αυστηρό, προαιρετικό πρότυπο για την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, μειώνοντας το οικολογικό του αποτύπωμα. Έχει ως αποτέλεσμα κτίρια υπερ-χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης που απαιτούν ελάχιστη ενέργεια για την θέρμανση ή ψύξη χώρων. Η παθητική μελέτη δεν αποτελεί προσάρτημα ή συμπλήρωμα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αλλά μια σχεδιαστική διαδικασία που είναι ενοποιημένη με την αρχιτεκτονική μελέτη.
Το Πρότυπο του Παθητικού Σπιτιού απαιτεί το κτίριο να πληροί τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:

  • Tο κτίριο πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να έχει ετήσια ενεργειακή ζήτηση για θέρμανση και ψύξη, όπως αυτή υπολογίζεται με το Πακέτο Σχεδιασμού Παθητικού Σπιτιού, που δεν υπερβαίνει τα 15 kWh/m² ανά έτος για την θέρμανση και τα 15 kWh/m² ανά έτος για την ψύξη Ή να είναι σχεδιασμένο για θερμικό φορτίο αιχμής 10W/m².
  • • Η συνολική κατανάλωση (πρωτογενής ενέργεια για θέρμανση, ζεστό νερό και ηλεκτρισμό) πρωτογενούς ενέργειας (πηγή ενέργειας για ηλεκτρισμό και άλλα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 kWh/m² ανά έτος.
  • Το κτίριο δεν πρέπει να διαρρέει αέρα περισσότερο από 0.6 φορές τον όγκο του σπιτιού ανά ώρα (n50 ≤ 0.6 / ώρα) στα 50 Pa (N/m²) όπως υποβάλλεται σε δοκιμή από πόρτα ρεύματος.